Категорія: Дисципліни

Бекенд-розробка інтерфейсів IoT (вибіркова дисципліна)

Студенти дізнаються, як створювати серверні додатки REST за допомогою ASP .NET Core для створення, читання, оновлення та видалення даних IoT у реляційних (MS SQL з Entity Framework Core) і нереляційних (MongoDB, CosmosDb, Redis) базах даних. До кінця модуля студенти матимуть навички, необхідні для створення, налаштування, розгортання, тестування та масштабування додатків REST для систем IoT, що

Read More
Веб-інтерфейси для візуалізації даних в IoT (вибіркова дисципліна)

Цей модуль містить вступ до розробки веб-інтерфейсів для візуалізації даних Інтернету речей (IoT) за допомогою ReactJS. Студенти вивчать основи ReactJS, включаючи компоненти, властивості, стан і методи життєвого циклу, а також як створювати інтерактивні інтерфейси користувача у формі адаптивних веб-додатків. Курс також охоплюватиме такі теми, як бібліотеки візуалізації даних, веб-інтерфейси API та найкращі практики для розробки

Read More
Математичне моделювання для сталої енергетики (вибіркова дисципліна)

Модуль «Математичне моделювання для сталої енергетики» призначений для того, щоб надати студентам навички та знання для моделювання та симулювання складних енергетичних систем. Модуль охоплює принципи та методи математичного моделювання та симуляції з акцентом на практичне застосування цих методів у контексті стійких енергетичних систем. Теми можуть включати моделювання систем відновлюваної енергії, зберігання та управління енергією, перетворення

Read More
Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в енергетиці (вибіркова дисципліна)

Навчальний модуль «Інтелектуальні системи» призначений для того, щоб познайомити студентів зі сферою штучного інтелекту та надати їм базові знання, необхідні для розробки та впровадження інтелектуальних систем. Модуль охоплюватиме низку тем, включаючи алгоритми машинного навчання, обробку природної мови, комп’ютерне бачення та інтелектуальні агенти. Студенти дізнаються, як використовувати такі інструменти, як Python і TensorFlow, для створення інтелектуальних

Read More
3D моделювання (вибіркова дисципліна)

У цьому модулі студенти знайомляться з системами САПР, найпоширенішими програмами 3D моделювання та критеріями їх вибору. Студенти вивчають загальні принципи твердотільного моделювання та проектування параметричних 3D моделей деталей і вузлів, їх креслення в різних системах (SolidWorks, Autodesk Inventor). Студенти вивчають структуру, інтерфейс та панелі інструментів зазначених систем САПР та їх можливості для виконання геометричних побудов

Read More
Контроль якості веб-інтерфейсів IoT (вибіркова дисципліна)

Модуль «Контроль якості веб-інтерфейсів IoT» включає методи статичного та динамічного тестування, підходи та шаблони програмного автоматизованого тестування. Студенти дізнаються, як застосовувати методи тестування для перевірки вимог, написання тестових випадків і створення звітів про дефекти. Вони також навчаться писати автоматичні тести GUI та API з нуля. Вони навчаться їх проектувати за допомогою інструментів виконання тестів, бібліотек

Read More
UI/UX дизайн в енергетиці (вибіркова дисципліна)

Модуль «UI/UX дизайн в енергетиці» вивчає теорію та інструменти, які використовуються для розробки додатків та дизайну інтерфейсів сайтів. Студенти вивчать практичні методи розробки інтерфейсів і як застосовувати ці методи до даних і сайтів, пов’язаних з енергією. Структура модуля побудована таким чином, щоб максимально підготувати студентів до проблем реального життя, тому враховуються сучасні підходи до розробки

Read More
Англійська для інженерів та науковців (вибіркова дисципліна)

Модуль «Англійська мова для інженерів та науковців» розроблений, щоб допомогти студентам розвинути рівень володіння англійською мовою в контексті інженерної та наукової комунікації. Модуль охоплює ключові навички, такі як академічне письмо, технічне письмо та представлення наукової інформації англійською мовою. Курс може включати такі теми, як структура та організація наукових статей, ефективні комунікаційні стратегії для презентацій, а

Read More
Стандарти та системи управління якістю в енергетиці

Модуль «Стандарти та системи управління якістю в енергетиці» буде спрямований на те, щоб студенти отримали розуміння принципів управління якістю в енергетиці, включаючи розробку та впровадження систем управління якістю. Студенти дізнаються про різні міжнародні та національні стандарти та правила, які застосовуються до енергетичної галузі, такі як ISO 9001, ISO 14001 та ISO 50001. Ви можете ознайомитися

Read More
Інновації та інтелектуальна власність в енергетиці

Модуль Інновації та інтелектуальна власність в енергетиці» розкриває роль досліджень, інновацій та інтелектуальної власності в розробці та комерціалізації нових технологій стійкої енергетики. Модуль охоплює такі теми, як методи дослідження, важливість захисту інтелектуальної власності, патентне право та ліцензійні угоди, передача технологій та управління науково-дослідною діяльністю. Студенти отримають розуміння стратегій і практик, які використовуються для просування інновацій

Read More